TANDEM KAYAKS

 

PEDAL DRIVE TANDEM KAYAKS

Hobie Compass Duo 2019

Hobie Mirage Compass Duo
$3,849.00

Mirage-Oasis-Red-Hibiscus-2018

Hobie Mirage Oasis
$4,849.00

Mirage-Tandem-Island-Ivory-Dune-2018

Hobie Mirage Tandem Island
$8,299.00

SIT ON TOP TANDEM KAYAKS

Stingray Tandem.JPG

Native Watercraft Stingray Tandem
$1,299.00

SIT INSIDE TANDEM KAYAKS

Marvel 14 tandem.JPG

Liquid Logic Marvel 14 Tandem
$1,149.00

Search